Η πρώτη πανελλαδική έρευνα για το Affiliate Marketing

Affiliate Marketing

Η πρώτη πανελλαδική έρευνα για το Affiliate Marketing διεξήχθη από τη Forestview σε συνεργασία με τη Focus Bari. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα και αποτυπώνουν την εικόνα του Affiliate Marketing στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο σύντομο ερωτηματολόγιο της έρευνας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που προωθούν τις διάφορες καμπάνιες, τα έσοδά τους κλπ. Η έρευνα εκπληρώθηκε σε δυο στάδια, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2013. Τα ευρήματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αποτυπώνουν ξεκάθαρα την τάση ανόδου του Affiliate Marketing και την καθιέρωσή του ως ένα επιτυχημένο και επικερδές μοντέλο marketing.

Το Affiliate Marketing στην Ελλάδα αναλυτικά!

Σύμφωνα με την έρευνα οι Έλληνες Affiliates:

 • Προωθούν κατά μέσο όρο 8,2 διαφημιστικές καμπάνιες κάθε μήνα.
 • Κερδίζουν κάθε μήνα 567 ευρώ ως Part time απασχόληση (78% των συμμετεχόντων)
 • Και 1695 ευρώ ως Full time (22% των συμμετεχόντων).
 • Έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση και κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική και Θεσσαλονίκη).
 • Το 54% ασχολείται με το Affiliate Marketing σε καθημερινή βάση.
 • Για την επιλογή ενός Affiliate Network, θεωρούν πρωταρχικούς παράγοντες τους ευνοϊκούς όρους πληρωμής, την αξιοπιστία ενός Δικτύου και τα ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους.
 • Το 72% εκφράζει την πεποίθηση ότι το Affiliate Marketing θα διαγράφει ανοδική πορεία και στο μέλλον.
 • Το 53% συνεργάζεται και με Δίκτυα του εξωτερικού.
 • Το 82% είναι άνδρες, ενώ μόλις το 18% γυναίκες.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από νέους 25 - 34 ετών.
 • Εμφανίζουν μεγαλύτερη προτίμηση στις CPC καμπάνιες και ακολούθως στις CPA.
 • Το 34% ασχολείται με το Affiliate Marketing από το 2012, ενώ το 22% από το 2009 ή παλαιότερα.