Τι είναι ένα Landing Page;

Παραδείγματα Landing Page

Τι είναι το Landing Page και γιατί το χρησιμοποιούμε στο διαδικτυακό μάρκετινγκ; Ποιος ο σκοπός του και ποια τα είδη του, μέσα από παραδείγματα.

Landing Page - Γενικός ορισμός

Ο όρος Landing Page ή σελίδα προορισμού, στην πιο απλή του έννοια είναι οποιαδήποτε διαδικτυακή σελίδα στην οποία οδηγείται ένας επισκέπτης, κατόπιν αναζήτησης από τις μηχανές αναζήτησης ή μέσω υπερσυνδέσμων από άλλες ιστοσελίδες ή Social Media ή emails κλπ.

Landing Page - Ορισμός με βάση το μάρκετινγκ

Από την πλευρά της διαφήμισης και του Μάρκετινγκ, ο όρος Landing Page χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε μια διαδικτυακή σελίδα, η οποία σχεδιάστηκε και εστιάζει σε ένα μοναδικό σκοπό. Ο σκοπός ενός Landing Page εκφράζεται ως μια ενέργεια την οποία καλείται να εκτελέσει ο επισκέπτης της, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση μιας φόρμας στοιχείων ή η πώληση ενός προϊόντος. Μια επιτυχημένη ενέργεια δημιουργεί ένα Lead ή ένα Conversion ή ένα Sale, σύμφωνα με τους ορισμούς του διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Για το σχεδιασμό ενός Landing Page χρησιμοποιούνται κείμενα, εικόνες, video, δυναμικά στοιχεία, φόρμες εγγραφής και υπερσυνδέσμους με τέτοιο τρόπο, ώστε να πείσουν τον επισκέπτη να προχωρήσει σε μια ενέργεια. Με τη βοήθεια των παραπάνω στοιχείων και τον καλύτερο συνδυασμό αυτών και παράλληλα με την περιγραφή μιας ξεκάθαρης ενέργειας χτίζεται ένα Landing Page, του οποίου η επιτυχία υπολογίζεται βάση των επισκέψεων διά των επιτυχημένων ενεργειών.

Τύποι Landing Page

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις βασικούς τύπους Landing Page, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της ενέργειας που αφορούν.

Click Through Landing Pages:

Αφορούν σελίδες που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν ένα επισκέπτη, μέσω ενός Link, στην ιστοσελίδα ενός διαφημιζόμενου και να προκύψει μια εγγραφή ή μια πώληση. Αυτός ο τύπος Landing Page είναι ουσιαστικά μια ενδιάμεση σελίδα προορισμού, η οποία όμως έχει το βασικό χαρακτηριστικό του ότι προσπαθεί να πείσει ή να προετοιμάσει τον επισκέπτη για ένα διαφημιζόμενο προϊόν με ένα Call To Action, πριν δει τη σελίδα του διαφημιζόμενου, έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο εύκολα ένα Conversion.

Παραδείγματα τέτοιων Landing Page συναντούμε κατά πλείστων στο Affiliate Marketing. Οι Affiliates συνηθίζεται να παρουσιάζουν μέσα από την ιστοσελίδα τους ένα Review για κάποιο προϊόν, χρησιμοποιώντας καλές εικόνες, δυνατή επιχειρηματολογία και σύγκριση, πετυχαίνοντας να "προθερμάνουν" τον επισκέπτη και να τον φέρουν πιο κοντά σε μια απόφαση αγοράς, πριν τον οδηγήσουν στη σελίδα του διαφημιζόμενου μέσα από ένα Affiliate Link.

Lead Generation Landing Page – Squeeze Page:

Μια τυπική Lead Gen σελίδα προορισμού έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών του επισκέπτη μέσω μιας φόρμας εγγραφής. Στην πιο απλή της εκδοχή, ο επισκέπτης καλείται να δώσει μόνο ένα email, ώστε να αποκτήσει κάτι ή να συμμετέχει κάπου. Στην προκειμένη περίπτωση, η πληροφορία που συλλέγεται χρησιμοποιείται για email marketing. Σε άλλες περιπτώσεις όπου συλλέγονται περισσότερα στοιχεία, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα είδη μάρκετινγκ, όπως SMS Marketing, Social Media Marketing, email Marketing κλπ.

Μερικά παραδείγματα Lead Gen Landing Page μπορούμε να εντοπίσουμε σε σελίδες με Free Trials, διαγωνισμούς, κουπόνια, Online σεμινάρια, eBooks, δώρα, υπηρεσίες κλπ.

Product Detail Landing Page:

Αφορά το Landing Page του διαφημιζόμενου, δηλαδή μια σελίδα που μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγορά και περιέχει όλες τις πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Οι Affiliates χρησιμοποιώντας ένα Click Through Landing Page ή μια PPC διαφήμιση, στέλνουν σε αυτή τη σελίδα τους επισκέπτες, προκειμένου να επιτευχθεί ένα Lead. Αυτό το Landing Page παίζει καθοριστικό ρόλο στη επίτευξη ή όχι μιας ενέργειας από τον επισκέπτη, καθώς αποτελεί τον τελικό προορισμό και μπορεί να τον επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.