2 νέοι τρόποι για να αυξήσεις το Pagerank

Google Pagerank

2 νέοι τρόποι για να αντιμετωπίσεις με επιτυχία τον αλγόριθμο που υπολογίζει το Pagerank και υποβαθμίζει συνεχώς τις ιστοσελίδες.

Είναι γνωστό ότι η Google αναβαθμίζει συνεχώς τον αλγόριθμο που υπολογίζει το Pagerank των ιστοσελίδων, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις σε ολόκληρο τον διαδικτυακό ιστό. Οι περισσότερες στρατηγικές που ακολουθούνταν τα προηγούμενα χρόνια πλέον δεν αποφέρουν θετικό αποτέλεσμα στην άνοδο του Pagerank. Για παράδειγμα η εισαγωγή μιας ιστοσελίδας σε λίστες ή καταλόγους είναι μια στρατηγική που τείνει να εξαφανιστεί, καθώς τα περισσότερα backlinks είναι nofollow και χαμηλής αξίας.

Έτσι όσο αλλάζουν τα δεδομένα υπολογισμού του Pagerank, αλλάζουν και οι μέθοδοι απόκτησης ποιοτικών backlinks. Οι 2 νεότεροι τρόποι που τείνουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από bloggers είναι το Guest Blogging και το Blog Commenting.

Guest Blogging

Το Guest Blogging είναι ένας από τους πιο σύγχρονους τρόπους που αποδίδει θετικά στην άνοδο του Pagerank και στην επισκεψιμότητα. Guest Blogger είναι ο Blogger που γράφει μοναδικά άρθρα, τα οποία δημοσιεύονται σε άλλες ιστοσελίδες ή Blogs. Με αυτή τη μέθοδο ο Blogger επωφελείται από τα dofollow backlinks που εισάγει μέσα στα άρθρα. Το Guest Blogging είναι ένα πετυχημένο μοντέλο, καθώς το όφελος είναι αμοιβαίο και από τις δυο πλευρές. Από την πλευρά του Blogger υπάρχει η ανταμοιβή του backlink, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει το όφελος της μοναδικότητας του άρθρου. Οι δυο πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες για Guest Blogging είναι το ComLuv και το MyBlogGuest.

Blog Commenting

Η μέθοδος του Blog Commenting αποτελεί τον πιο απλό και εύκολο τρόπο για να αποκτήσει κάποιος backlinks προς την ιστοσελίδα του ή προς ένα συγκεκριμένο άρθρο του. Τα σχόλια που θα δημοσιεύσει κάποιος δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι spam, αλλά να προέρχονται από φυσική εξέλιξη της συζήτησης ενός άρθρου. Το Blog Commenting γίνεται κυρίως σε ιστοσελίδες που έχουν ενσωματωμένο το plugin του CommentLuv, το οποίο επιτρέπει να δημοσιευτεί κάτω από το σχόλιο ένα dofollow link με το τελευταίο άρθρο που δημοσίευσε ο σχολιαστής στο Blog του.