Στρατηγική Adsense για αύξηση κερδών

Adsense strategy

Ο πιο απλός τρόπος για να αυξήσεις τα κέρδη από τις διαφημίσεις της Adsense με μια στρατηγική βασισμένη στο Adwords.

Η ακόλουθη στρατηγική βασίζεται αποκλειστικά στη λογική με την οποία λειτουργεί το Adwords.

Ως γνωστόν το Adwords τροφοδοτεί τις διαφημίσεις της Adsense με την απλή διαδικασία του πλειστηριασμού ή Bid. Αυτό συνεπάγεται, στο ότι ο Advertiser που πληρώνει το μεγαλύτερο ποσό ανά click βρίσκεται πρώτος στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά και στις διαφημίσεις των συνεργατών της Google, δηλαδή σε όσους προβάλλουν διαφημίσεις Adsense στην ιστοσελίδα τους. Η λογική αυτή δημιουργεί προφανώς μια ιεραρχία στις προβαλλόμενες διαφημίσεις και αυξάνει την αξία των keywords.

Ο ανταγωνισμός των Advertisers του Adwords είναι συνήθως έντονος στα πρώτα 3 ή 4 αποτελέσματα, όπου το κόστος ανά click ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία, αλλά με μικρή διαφορά της αξίας του. Το μεγάλο χάσμα της CPC αξίας εντοπίζεται συνήθως στο πέμπτο αποτέλεσμα και κάτω, όπου η διαφορά της σε σχέση με τα πρώτα τέσσερα αποτελέσματα είναι αρκετά σημαντική.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες εμφανίζουν αρκετά πλαίσια με διαφημίσεις Adsense, με τη λογική ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός των διαφημίσεων και αυξάνεται ο διαφημιστικός χώρος, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα ενός click. Αυτή η λογική είναι σωστή, διότι ο μεγάλος διαφημιστικός χώρος μπορεί να τραβήξει πιο εύκολα την προσοχή ενός επισκέπτη, αλλά είναι και η αιτία για τα πολύ χαμηλά κέρδη ανά click. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό με το ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα: Έστω ότι σε μια σελίδα υπάρχουν τρια πλαίσια διαφήμισης Adsense και τη δεδομένη στιγμή εμφανίζουν μόνο διαφήμιση κειμένου. Το πλαίσιο που τοποθετήθηκε στο υψηλότερο σημείο θα περιέχει τους τέσσερις διαφημιζόμενους που πληρώνουν τα περισσότερα λεφτά ανά click, ενώ τα υπόλοιπα θα εμφανίζουν διαφημίσεις με εξαιρετικά χαμηλά CPC. Αν υποθέσουμε ότι σε μια ιστοσελίδα έχει τοποθετηθεί ένα πλαίσιο διαφήμισης σε υψηλό σημείο και τα υπόλοιπα δυο στο κάτω μέρος, τότε το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι ο επισκέπτης να clickάρει στο κατώτερο σημείο, γιατί εκεί υπάρχουν περισσότερες διαφημίσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ χαμηλό CPC κέρδος.

Στρατηγική!

Αν στην ιστοσελίδα μας είναι τοποθετημένα τρία πλαίσια διαφήμισης Adsense, τότε το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατηρήσουμε τα στοιχεία που μας δίνει η Adsense από τον πίνακα ελέγχου. Αν επαληθευτεί η παραδοχή των χαμηλών κερδών ανά click από ένα πλαίσιο διαφήμισης, τότε ίσως να χρειαστεί να το αφαιρέσουμε. Με την τακτική αυτή μπορεί να μειωθούν τα click, αλλά να αυξηθεί ο μέσος όρος των κερδών ανά click. Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, εντοπίζουμε το διαφημιστικό πλαίσιο με τα περισσότερα click και αυτό με τα λιγότερα. Δοκιμάζουμε να αφαιρέσουμε το πλαίσιο που δέχεται τα λιγότερα click, έτσι ώστε να αυξηθεί το κέρδος ανά click από το κυρίαρχο. Μελετάμε προσεκτικά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και πειραματιζόμαστε με τις άλλες δυο θέσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής διαφέρει από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα, ανάλογα με το template, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα συνολικά έσοδα.